Functionaliteiten van Seerus


1. Inscrhrijving

2. Opzetten van een onderzoek

3. Recuperatie van de resultaten van de enquête

4. Kredieten winnen

5. Berekeningswijze van de kredieten

6. Een analyse aanvragen


1. Inscrhrijving

Bij de inschrijving zullen u een aantal vragen gesteld worden om uw profiel te kunnen bepalen en u voor te stellen onderzoeken die met u overeenstemmen te beantwoorden. De verwerking van de antwoorden op deze onderzoeken verloopt totaal anoniem en, op dit punt, waarborgt Seerus u ad vitam aeternam de vertrouwelijkheid ervan.

 

2. Opzetten van een onderzoek

Het opzetten van een onderzoek is verdeeld in 5 fasen. Op het einde van elke fase, zal u de mogelijkheid hebben de vooruitgang van het onderzoek op te slaan en later verder te werken.

  1. Beschrijving van het onderzoek

In deze fase, zal u de mogelijkheid hebben te kiezen in welke taal(talen) het onderzoek zal uitgegeven worden. Het onderzoek zal verschijnen in de taal die de respondenten gebruiken op hun browser.U zal eveneens moeten definiëren welk type onderzoek u wenst op te zetten en de activiteitssector bepalen.

  1. Doelgroep en publicatiewijze

Het onderzoek kan op twee manieren verspreid worden:

Naar uw eigen contacten toe : eens uw onderzoek verwezenlijkt, zal seerus een koppeling genereren die u per mail kan verzenden of verspreiden via eender welk sociaal netwerk. Het opzetten van zulk een onderzoek is gratis indien u geen doelgroep mikt.

Naar de gebruikers van Seerus toe : uw onderzoek zal automatisch verzonden worden naar de gebruikers van de site die overeenstemmen met het bepaalde profiel. Op deze manier een onderzoek publiceren zal u Seerus-kredietne kosten. U kan deze winnen door onderzoeken van andere gebruikers te beantwoorden of u kan ze kopen.

Eenmaal de publicatiewijze geselecteerd, kan u bepalen aan welke persoonsprofielen u uw onderzoek wenst voo te leggen: aan particulieren of aan professionals. De beschikbare doelgroepscriteria zullen van deze keuze afhangen.

             

  1. Opstellen van vragen

In deze fase, bouwt u het corpus van uw onderzoek op : u mag maximaal 12 vragen opstellen en voor elk van hen, kiezen welke soort aantwoordmogelijkheid er zal aan verbonden worden ( meerkeuzevragen, enkele keuze, antwoordrooster, numerieke schaal,...)

 

  1. Gedeelde vragen

Volgens het type onderzoek, doelgroep en uw activiteitssector, zal u een lijst zogenaamde "gedeelde" vragen aangeboden worden. In deze lijst zal u 4 vragen moeten kiezen die in uw vragenlijst geïntegreerd zullen worden. 

Het voordeel van deze vragen is dat ze gesteld geweest zijn in een groot aantal onderzoeken en dat aldus veel respondenten erop geantwoord hebben. Door deze vragen te selecteren, bij de analyse van uw resultaten, zal u uw antwoorden kunnen vergelijken met het gemiddelde van het geheel van de respondenten op de gekozen gedeelde vragen. Inderdaad, statistiek is een krachtige tool als men over een uitgebreide gegevensverzameling beschikt en door dit middel tracht Seerus u al de instrumenten te geven om een vertekende analyse te vermijden.

.

  1. Open vragen

Laatste fase. Vooraleer uw onderzoek te publiceren, zal u maximum 3 open vragen kunnen opstellen. Hier kan u ook eventueel vragen of uw respondent u zijn e-mailadres wil doorgeven ( de toegang tot e-mailadressen kost enkele kredieten ).

 

3. Recuperatie van de resultaten van de enquête

Op elk ogenblik kan u de vorderingsstaat van uw onderzoek raadplegen in het gedeelte " My space " van de site. U kan het overzicht downloaden in PDF-formaat . De volledige lijst van de antwoorden en hun statistische verwerkingen kunnen gedownload worden in een Excel bestand. Bij verstek, zullen enkel vijf informaties over de respondenten verschijnen in het rapport: leeftijd, geslacht, stad, beroep, gesproken taal . Bijkomende informaties kunnen bekomen worden mits aanschaffing van Seerus-kredieten. Ga hiervoor naar "resultaten van het onderzoek"en selecteer "informaties toevoegen". Uw Excel export zal automatisch bijgewerkt worden met de aangekochte gegevens.

 

 

4. Kredieten winnen

Een onderzoek publiceren gebeurt door middel van Seerus-kredieten. Deze kan u op 2 manieren verwerven: door enquêtes van andere Seerus gebruikers te beantwoorden of door ze rechtstreeks te kopen via een kredietkaart op ons 100% beveiligd platform.

 

5. Berekeningswijze van de kredieten

  1. Kredieten bekomen

 

Er bestaan 2 mogelijkheden:

Wanneer u kredieten koopt, vermindert de prijs per stuk ervan in functie van het aantal dat u koopt. Bij elke selectie van aantal, wordt de prijs geäctualiseerd. Een venster links laat u toe de winst per krediet te zien. Hoe meer kredieten u koopt, hoe goedkoper hun prijs. De opgegeven prijzen zijn btw inbegrepen.

Wanneer u enquêtes van andere gebruikers beantwoordt, wint u 1 krediet per beantwoorde vraag maar hoe meer vragen u beantwoordt tijdens éénzelfde sessie, hoe meer uw kredieten zich gaan vermenivuldigen.

(!) TIP (!): uw kredietenrendement zal veel hoger zijn als u gedurende één uur vragenlijsten beantwoordt dan wanneer u nu en dan een vragenlijst beantwoordt. ( elk 1u30 herstart het multiplier-effect van uw kredieten vanaf nul). 

 

  1. Kredieten opbruiken

Wanneer u de databank van Seerus gebruikt, kost u dat kredieten. Deze worden als volgt berekend: aantal doel-respondenten doelgroep x aantal vragen. Hoe nauwkeuriger u uw doelgroep wil benaderen,  hoe meer een multiplier-effect toegepast zal worden.

Indien u uw eigen database gebruikt, is het onderzoek gratis als u geen doelgroep beoogt. Indien u zich wel een doelgroep wenst te focussen, kost u dat 400 kredieten x een bepaald multiplier-coëfficient . Er is geen multiplier-effect naargelang het aantal respondenten of het aantal vragen.  

 

6. Een analyse aanvragen

Seerus staat te uwer beschikking met haar team om u te helpen met uw resultaten. Op basis van uw resultaten, kunnen we zeer grondige klantenanalyses verwezenlijken, correlaties bestuderen en hun verschillende graden. Na bestudering van uw aanvraag en dossier, sturen wij u een klaar en duidelijk document terug met een uitgebreide statistische analyse voorzien van toelichting en conclusies. Een hotlijn is te uwer beschikking in geval van vragen.

 

Onze prijzen zijn zeer concurentieel en ons systeem ultra efficiënt. Hoe kan dat  ?

Al onze gegevens worden automatisch aangepast zodat wij ze snel kunnen verwerken, wat de kosten aanzienlijk vermindert.

 

Wij bestuderen uw resultaten en vergelijken ze met onze volledige gegevensverzameling  wat dezelfde respondenten aangaat, zodat we u een adviesdienst zonder precedent kunnen aanbieden. Meld ons uw analyseverzoeken en we contacteren u terug !