/nl/home /en/home /fr/accueil

Reporting


Our solutions > Our products > Survey drafting

 

Automatische analyse

Als je al een database hebt, is het mogelijk om een automatische analyse uit te voeren alvoren je de enquête opstelt.
Nadat je de database geïmporteerd hebt op de Seerus engine, klik je op "automatische analyse" waar je de variabelen side-by-side onmiddellijk kruist en analyseert om te bepalen of er relaties  (correlatie + of -, afhankelijkheidsrelatie,...) bestaan tussen de verschillende variabelen. De meest relevante bewezen relaties zullen gemarkeerd worden om je te helpen in de structuur van je enquête en het opstellen van de vragen.
Het is natuurlijk ook mogelijk om manueel de variabelen te bepalen die moeten geanalyseerd worden naargelang je behoeftes.

Real time reporting

Eens je enquête gelanceerd is, kan je in één oogwenk de resultaten in real time raadplegen.
Naargelang het type van de variabele (kwalitatief of kwantitatief) en voor elke vraag, zal een set van beschrijvende statistieken en een grafiek ontwikkeld worden.
Betreffende de antwoorden op open vragen, ze kunnen gevonden worden in het excel rapport die rechtstreeks van de websit kan gedownload worden voor elke uitgevoerde studie.

Resultaten downloaden

De rapporten kunnen zowel in PDF als in Excel formaat gedownload worden.
Elke vraag verschijnt individueel op een pagina met de titel, beschrijving, grafische en beschrijvende statistieken. Met het excel rapport, heb je toegang tot de resultaten in tabelvorm.
Van daaruit is het mogelijk om grafieken toe te voegen die zich aanpassen naargelang de filters die je wil toepassen op je database.

API

Een enquête kan continue uitgevoerd worden in plaats van occasioneel. (Zeker in het geval van tevredenheidsstudies).
Met het API systeem en het kanaal die het creëert tussen je database en de tool Seerus, zullen nieuwe data die verzameld zijn in rekening genomen worden en de resultaten zullen in real time geupdate worden.  Ook wanneer je verschillende studies uitvoert op een jaar (individueel of continue), zal elke enquête geen nieuwe start worden. Inderdaad, gekoppeld aan de import databse functie, geeft de API je de mogelijkheid om je enquêtes aan te passen (op niveau van vragen) gebaseerd op je voorgaande enquêtes.
Voor elke respondent, wordt de enquête geindividualiseerd naargelang de informatie die al beschikbaar is door het genereren van een unieke URL link.
Dankzij deze functie, vraag je de respondenten enkel de informatie die je nodig hebt.
Je kan ook de evolutie van de meningen van je respondenten in de tijd vergelijken.

flow respondenten

Voor elke live enquête, is een set aan informatie beschikbaar in de sectie "mijn account"
Na het klikken op de enquête, zal een samenvatting en tabel beschikbaar zijn om bepaalde karakteristieken van je respondenten te zien. Het is bijvoorbeld mogelijk om de geografische locatie, het aantal clicks en real time respondenten te visualiseren.
De specifieke karakteristieken van elke respondent zijn beschikbaar in de excel van je databse (die gecreëerd is of geïmporteerd is in de studie)